י.מ.ק.א. פניאל
ת.ד. 192, טבריה 14101, ישראל
טל': 972-4-6720685, פקס: 972-4-6725943